ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 มิถุนายน 2565 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 มิถุนายน 2565 18 มิถุนายน 2565
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 19 มิถุนายน 2565 25 กรกฎาคม 2565
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
ช่วงสอบกลางภาค 25 กรกฎาคม 2565 26 สิงหาคม 2565
ช่วงสอบปลายภาค 29 สิงหาคม 2565 21 ตุลาคม 2565
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 29 สิงหาคม 2565 29 สิงหาคม 2565
วันปิดภาคการศึกษา 31 ตุลาคม 2565 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0250 seconds 3.67MB |