ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤศจิกายน 2565 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 พฤศจิกายน 2565 23 ธันวาคม 2565
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 24 ธันวาคม 2565 3 มีนาคม 2566
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 พฤศจิกายน 2565 12 ธันวาคม 2565
ช่วงสอบกลางภาค 6 ธันวาคม 2565 30 ธันวาคม 2565
ช่วงสอบปลายภาค 24 พฤศจิกายน 2565 3 มีนาคม 2566
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 24 พฤศจิกายน 2565 3 มีนาคม 2566
วันปิดภาคการศึกษา 5 มีนาคม 2566 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0372 seconds 3.68MB |