ระบบสารสนเทศ

คำถามที่พบบ่อย

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์ วพบ. สงขลา
http://www.bcnsk.ac.th/
2. ข้อมูลประกาศข่าวสารสามารถติดตามได้ที่
http://www.bcnsk.ac.th/index.php/student-announcement/
3. ข้อมูลประกาศของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาสามารถติดตามได้ที่
http://www.bcnsk.ac.th/index.php/student-development/
4. ข้อมูลประกาศข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่
http://www.bcnsk.ac.th/index.php/enroll/

 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0335 seconds 3.62MB |